1 ค้นหารถเช่า


2 เลือกรถ และจองรถผ่านหน้าเว็บ


3 ยืนยันและรอรับรถจากร้านรถเช่า